Արզնի-Երևան մայր ջրատար

2001

 

· Կապտաժային կառուցվածքներ 400լ/վրկ  ջրի ծախսի համար

· Ջրատար պողպատե խողովակներով L=9960մ, d=250-600մմ

· Քլորակայան, ընդունող ավազան, դիտահորեր 

· Օդահան, դատարկման և փականային  հորեր

· էլեկտրաքիմիական պաշտպանություն

· Գոյություն ունեցող պոմպակայանի Q=150լ/վրկ H=240մ ճնշումային պոմպերի փոխարինում