Ավան,Աճառյան փողոցի և գնացքի գծերի միջանկյալ լանջին հարող տարածքի բնակելի հասարակական կառուցապատում, ճանապարհային և ինժեներական ցանցեր

2006

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· Մագիստրալ խողովակաշար պողպատե խողովակներով` d=250մմ, l=1.4կմ

· Բաշխիչ ցանց` d=200-100մմ, l=3.8կմ պողպատե խողովակներով 

· Ջրի պահանջվող քանակը`  Q=40լ/վրկ

· Ջրաչափական հանգույց, հիդրանտներ, բաշխիչ և դատարկվող հորեր 

· Ոռոգման համակարգի նախագծում