Այգեզարդի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

2007-2009

· 702 հա հողատարածքի, որից Գինու Գործարանի Բանավան` 102հա, Նոր Ուղի` 38հա, 

    ք. Վեդի` 337հա, Այգեզարդ` 180հա, Բերք ու Բարիք ՍՊԸ` 45հա  ինքնահոս ոռոգում  

· Այգեզարդի ջրանցքի գլխամասային կառուցվածքի վերանորոգում 

· 4446մ  ЛР-8  մակնիշի վաքերի նախագծում 

· D=1020X8մմ, L=62մ, D=820x7մմ,L=1103մ, D=720x7մմ, L=2360մ, D=273x4մմ,L=381մ 

   պողպատե խողովակներից փակ և բաց հատվածներով խողովակային ցանց 

· L=270մ  կառուցվածքների նախագծում

· 8805մ  բաժանարար ցանցի նախագծում