Երևանի Կենտրոն համայնքի ջրամատակարարման համակարգի գոտևորման նախագիծ

2002-2003

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· 67 ջրաչափական հանգույցներ գլխավոր ջրատարի և բաշխիչ ցանցի վրա

· 9 ճնշման կարգավորիչներ d=300մմ 

· Ջրատարի հատվածների ջրաչափական հանգույցների ճնշման կարգավորիչների նախագծում