Հալավարի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

2007-2009

 

· Հալավարի ջրամբարից` 1300հա,  Ապարանի ջրամբարից` 891հա  Մուլքի–54հա, Վարդենիս-54հա, Չքնաղ-303հա, Շենավան-150հա,

   Հարթավան-270հա,  Ափնա-130հա, Երինջատապ- 216հա, Նորաշեն-125հա հողատարածքների ինքնահոս ոռոգում 

· D=325-630մմ տրամագծերի, L=9300մ երկարությամբ ստորգետնյա տեղադրմամբ պողպատե խողովակաշարի  նախագծում 

· Ապարանի ջրամբարի ջրթողի վրա հիդրոպոմպակայանի նախագծում