Սպիտակի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

2007-2009

· Շիրակամուտ-225հա, Մեծ Պառնի-71հա, Սարալանջ-39հա, Հարթագյուղ-236հա,

    Լուսաղբյուր-136հա, Խնկոյան-93հա հողատարածքների ինքնահոս ոռոգում 

· Չիչխան գետի վրա  նոր ջրընդունիչ կառուցվածքի նախագծում 

· D=800մմ տրամագծի, L=4920մ երկարությամբ պողպատե խողովակներից մոտեցնող խողովակաշարի նախագծում