Դպրոցներ

 

· Հայաստանի մարզերում դպրոցների տեխնիկական վիճակի  ուսումնասիրություն և վերականգնման նախագծեր

· 20 նոր դպրոցների նախագծումինժեներական կոմունիկացիաներ, կաթսայատուն և ջեռուցման համակարգեր

· 103 դպրոցների վերականգնումսեյսմազինվածության բարձրացում, ինժեներական կոմունիկացիաներ

   կաթսայատներ, ջեռուցման համակարգեր

 

Դպրոց 300 աշակերտի համար

 

300 աշակերտի համար դպրոցի դահլիճի տեսքը ներսից

 

Դպրոց 200 աշակերտի համար

 

Դպրոց 100 աշակերտի համար

 

Դպրոց 150 աշակերտի համար

 

Դպրոց 300 աշակերտի համար