Լիճքի մշակույթի տան վերակառուցման նախագիծ

 

 

 

Վերակառուցման նախագծում նախատեսված է.

· Կառուցված հիմնակմաղքի հարկայնության նվազեցում

· Նոր  հատակագծային և ծավալային լուծումներ