Ապարանի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

 2000-2002

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 52.6մ 

· Պատվարի երկարությունը - 204մ

· Պատվարի կատարի նիշը - 1841մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 91մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 1834.4մ

· Ջրամբարի ՄԾՀ - 1813մ

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը - 740հա

· Ոռոգման աշտարակի բարձրությունը - 26մ

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում` 

· Պատվարի մասնակի վերականգնում` վերին շեպի երկաթբետոնե սալեր, կատարի վանդակաճաղերի և ներքին շեպի դրենաժային ցամաքուրդ

 · Հեղեղատարային ջրհեռ` 49.7մ երկարությամբ գլխամասով նոր ջրհեռի կառուցում 476.73մ երկարությամբ, որից 225մ- 4.2x4.2մ կտրվածքի թունելով, 45մ երկարությամբ գլխամասով 543.6մ երկարությամբ գոյություն ունեցող ջրհեռի վերակառուցում, որից թունել 221.3մ 3x3.2մ կտրվածքով, արագահոս L=277.2մ 

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում և վերականգնում` պիեզոմետրեր D=74մմ-12հատ, սեյսմիկ տվիչներ - 8 հատ, բազիսային ռեպերներ, ջրաչափական սարք, դիֆերենցիալ մանոմետրեր - 2 հատ, շահագործման տնակների վերականգնում

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում` ռադիոկայան - 1 հատ, բարձրախոս - 44 հատ, շչակ - 40 հատ, լուսարձակ - 44 հատ: