Արփիլճի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2000-2002

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 15մ

· Պատվարի երկարությունը - 249մ

· Պատվարի կատարի նիշը - 2028.5մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 105 մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 2027.0մ

· Ջրամբարի ՄԾՀ - 2015.5մ

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը - 2130հա

                  

 

 

 

 

 

 

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

 

· Պատվարի մասնակի վերականգնում` վերին շեպի երկաթբետոնե էկրանի վերականգնում,

   շինարարական և ջերմային կարերի վերականգնում

· Հեղեղատարային ջրհեռ` նոր ջրհեռի կառուցում Q=15մ3/վրկ ելքի համար,

   գոյություն ունեցող ջրհեռի  վերականգնում

· Ոռոգման ջրթող` մեխանիկական սարքավորումների և էլեկտրամատակարարման վերականգնում,

   ձկնարգելոցային սարքերի տեղադրում

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում` ռադիոկայան - 4 հատ, բարձրախոս - 4 հատ,

   շչակ - 4 հատ, լուսարձակ - 4 հատ