Թավշուտի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2000-2002

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 42.4մ

 

· Պատվարի երկարությունը - 498.5մ

 

· Պատվարի կատարի նիշը - 2107.6մ

 

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 5մլն.մ3

 

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 2082.3մ

 

· Ջրամբարի ՄԾՀ - 2105.5մ

 

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը - 36հա

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում  և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

 

· Պատվարի վերականգնում` կավային միջուկի բարձրացում, վերին շեպի մասնակի ուղղում մինչև 1:3.25 թեքության

   և երկաթբետոնե սալերի ապամոնտաժում ու վերականգնում, ներքին շեպի ցամաքուրդի վերականգնում

· Հեղեղատարային ջրհեռ` հատակի և պատերի վերականգնում 15սմ հաստությամբ երկաթբետոնե շապիկի միջոցով

· Ոռոգման ջրթող` D=800մմ խողովակաշարի ապամոնտաժում և D=600մմ խողովակաշարի մոնտաժում,

   գալերեայի պատերի ինեկցիոն ցեմենտացիա, գալերեայի ներսում ռելսային ուղու մոնտաժում,

   փականային շինության վերականգնում

· Ջրամբարի սնուցող ջրանցքի վերականգնում` գլխամասային հարթ փականների վերանորոգում,

   հատակի և պատերի վերանորոգում, ջրանցքի վերջում ջրծեծ հորի կառուցում 

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում  և վերականգնում`պիեզոմետրեր D=74մմ-7 հատ,

   սեյսմիկ տվիչներ - 7 հատբազիսային ռեպերներ, ջրաչափական ձողեր

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում` ռադիոկայան - 10 հատ, բարձրախոս - 9 հատ,

   շչակ - 9հատ, լուսարձակ - 13 հատ