Հեր-Հերի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2002

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 74մ

· Պատվարի երկարությունը - 236մ

· Պատվարի կատարի լայնությունը - 10մ

· Պատվարի կատարի նիշը - 1440.30մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 26մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 1437.3մ

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը - 115հա 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

· Պատվարի վերականգնում

· Վերին շեպի քարային ամրացման վերականգնում

· Ներքին շեպի հարթեցում

· Կատարի ծածկույթի և մետաղական ճաղավանդակի վերականգնում

· Հեղեղատարային ջրհեռ (խրամուղու և հեռացնող մասի հատակի և պատերի վերականգնում)

· Ոռոգման ջրթող

· Փականային շենքի վերանորոգում և ուժեղացում

· D=800մմ պողպատե խողովակաշարի մեկուսացում

· Բաց հատվածի ծածկի իրականացում

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում պիեզոմետրեր D=74 մմ - 11 հատ

   սեյսմիկ տվիչներ -12 հատդիֆերնցիալ մանոմետր -2 հատջրաչափ -1 հատ

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրումռադիոկայան -1հատ

   բարձրախոս -8 հատշչակ -10 հատ,  լուսարձակ -10 հատ: