Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի վերակագնում Շիրակի մարզում և Գյումրի քաղաքում

2005-2012

 

Համագործակցող խորհրդատու` GITEC Consult GmbH

 

 

 · Մարզի բնակավայրերում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման

   և կոյուղու համակարգերի տեխնիկական զննում

 

· Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի վերականգնման 

   և արդյունավետ աշխատանքի համար կոնցեպցիայի մշակում

 

· Անհետաձգելի և հեռանկարային ներդրումների ծրագրերի կազմում

 

· Նախագծման տեխնիկատնտեսական հետազոտություններ և նախագծի առաջարկ

 

· Աշխատանքային նախագծեր